Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i mer enn 30 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, om lag 21.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.
Markedsføring, Prosessering og Fornybar Energi (MPF) har som mål å maksimere verdiskapningen i selskapets globale virksomhet knyttet til midtstrømsaktiviteter, markedsføring og fornybar energi. Vi skal utnytte potensialet i markedsførte og handlede produkter. I tillegg skal MPF også videreutvikle ny energi med fokus på kostnadseffektivitet, teknologi- og forretningsutvikling, og sikker og effektiv prosjektgjennomføring.
For å sikre en effektiv rekrutteringsprosess gjør vi oppmerksom på at du kan søke maksimum 3 Summer Internship stillinger.
På Mongstad, seks mil nordvest for Bergen, ligger et moderne og høyt oppgradert senter for olje- og gassforedling. Her driver Statoil et raffineri, en råoljeterminal, et teknisk utviklingssenter og en fabrikk for prosessering av våtgass og kondensat. Mongstad råoljeterminal er landets største, målt i tonnasje. Vi søker førsteårsstudenter som kan arbeide skift på våre kaier sommeren 2014.

Arbeidsoppgaver

 • Fortøying av skip
 • Kopling av lastearmer
 • Overvåkning av laste-/losseoperasjoner
 • Prøvetaking
 • Forefallende vedlikeholdsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Førsteårsstudenter

Personlige egenskaper

 • Sikkerhets- og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendig, målretet og strukturert
 • Resultatorientert
 • Høy integritet

Vi tilbyr

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn
Det går skiftbuss fra Bergen sentrum

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.
Modig, åpen, tett på og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Statoil. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.
Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.