Header

Veldwerkers voor Afrika


De katholieke Societeit voor Afrikaanse Missien zoekt Missionaire Veldwerkers die zich 4 jaar willen inzetten voor de meest kwetsbare groepen in Ghana, Liberia of Tanzania. Wij zoeken mensen met een christelijke levensovertuiging of verbondenheid daarmee, een goede gezondheid en sociale vaardigheden, flexibele instelling en een afgeronde opleiding. Mensen met een hart voor Afrika.
Wij zetten ons in voor straatkinderen, mensen met een lichamelijke beperking, vluchtelingen, plattelands gemeenschappen, ouderen en anderen. Samen een stuk levensweg afleggen, in gelijkheid, open voor nieuwe ervaringen en de bereidheid je leven te delen. Spreekt je dit aan reageer dan voor 17 juni 2016 of neem contact op met Liesbeth Glas, SMA Vormingscentrum op vc@sma-nederland.nl of bel 020-773 9649. Of kijk op www.sma-nederland.nl.