Header

PLAN NEDERLAND Financial Controller


Plan Nederland, onderdeel van Plan International, zet zich in voor een betere toekomst voor meisjes en jongens in ontwikkelingslanden, door armoede duurzaam te bestrijden en de achtergestelde positie van meisjes en jonge vrouwen op te heffen.
Plan doet dit door projecten in 51 ontwikkelingslanden in Afrika, Azie en Latijns Amerika uit te voeren om de levensomstandigheden en toekomstkansen van meisjes en jongens verbeteren en door wereldwijd op te komen voor kinderrechten, met de nadruk op de rechten van meisjes.
Voor de afdeling Financien & Bedrijfsvoering is Plan Nederland op zoek naar
Financial Controller
(fulltime, 35 uur)
Plaats in de organisatie
Legt verantwoording af en rapporteert aan de Chief Financial Officer
Doel van de functie
Als eindverantwoordelijke houdt de Financial Controller toezicht op de inrichting en werkwijze van de Financiele Administratie, verzorgt tijdig en kwalitatief goed de periodieke interne en externe financiele en niet financiele informatie en rapportages, maakt financieel-economische analyses en stelt bijbehorende adviezen op voor management en directie. . Daarnaast is de financial controller aanspreekpunt en eindverantwoordelijke ten aanzien van fiscale zaken, bankzaken en CBF, Partos en VFI aangelegenheden
Taken
De Financial Controller heeft een (pro)actieve rol in de uitvoering van de P&C cyclus van Plan Nederland en draagt bij aan het ontwikkelen van nieuw beleid op planning en control.
Uitvoeren P&C cyclus
 • Coordineren van de aanlevering van interne en externe verantwoordingsrapportages, waaronder het coordineren van de jaarlijkse accountantscontrole tbv de verslaglegging van het Jaarverslag van Plan Nederland. (MT, Raad van Toezicht).
 • Vertaalt (financiele) gegevens naar concrete gevraagde en ongevraagde analyses en adviezen voor het management en naar (interne en externe) rapportages en levert hiermee een actieve bijdrage aan de P&C cyclus en aan het financieel beheer van de organisatie
 • Draagt zorg voor tijdige en juiste vastlegging, analyse en rapportage van de maand-, kwartaal- en jaarcijfers inclusief toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting. Onderdeel hiervan zijn de rapportage over gedefinieerde kritische prestatie-indicatoren en het liquiditeitsmanagement.
 • Eindverantwoordelijk voor de invoer en beheer van de begroting in het grootboeksysteem.
 • Voert cash management en ziet toe op een juiste verwerking van de inkomende en uitgaande betalingsstromen (liquiditeitsplanning).
 • controleren van de salarismutaties en de juiste verwerking van de personeelskosten in het grootboek.
 • Gedelegeerd applicatiebeheerdervan definanciele modules in AFAS
Beleid en strategie
 • Tijdig signaleren en implementeren van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en in de wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving
 • Adviseren over beleid, strategie en de uitvoering daarvan voor het eigen vakgebied / werkveld en afdeling.
 • Beheren en optimaliseren van beleid, processen, procedures en datamodellen welke ten grondslag liggen aan het opstellen van de financiele verantwoordingen;
 • Doet voorstellen voor verbeteringen van de AO/IC of innovatie en treedt op als projectmanager en/of deelnemer van projecten binnen het vakgebied financien en verslaggeving
Kennis en ervaring
 • Relevante administratieve opleiding op HBO+ of WO-niveau, bij voorkeur bedrijfseconomie, accountancy of bedrijfskunde met minimaal 7 jaar werkervaring.
 • Kennis van AO/IC
 • Kennis van geautomatiseerde financiele systemen, (AFAS kennis is een pre)t), salaris administratie systemen (AFAS Profit), en MS Office applicaties (Excel, Word, Access, Powerpoint).
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Functie vereist zorgvuldigheid in verband met het vertrouwelijke karakter van gegevens.
 • In staat om draagvlak te creeren en beschikt over implementatiekracht
 • Functie vereist organisatiesensitiviteit
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Persoonlijk profiel
Een integer persoon met analytisch vermogen, conceptueel vermogen en overtuigingskracht (besluiten geaccepteerd krijgen). Is nauwkeurig, zelfstandig, besluitvaardig (gewogen beslissingen nemen) en resultaatgericht. Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan duidelijk en bondig rapporteren.
Plan biedt
Een functie in een internationale werkomgeving. Je maakt deel uit van de internationale Plan organisatie. Plan biedt haar werknemers een gedegen arbeidsvoorwaardenpakket met een voor deze functie bruto maandsalaris van maximaal EU 4000,= voor 35 uur per week, afhankelijk van achtergrond en ervaring. Plan heeft een goede pensioenregeling, 25 vakantiedagen, collectieve ziektekostenverzekering, reiskostenvergoeding en opleidingsmogelijkheden binnen de functie en voor persoonlijke groei.
Ben je geinteresseerd?
Voor vragen over deze functie kun je terecht bij Mark Veen of Paul Roosendaal, 020-5495520. Stuur je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk naar vacatures@plannederland.nl ter attentie van Geert Jan Braber. Wij hanteren 9 januari 2017 als sluitingsdatum.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen in je eigen netwerk wordt wel op prijs gesteld!
Veiligheid van kinderen is voor Plan Nederland essentieel. Plan Nederland accepteert dan ook geen enkele vorm van misbruik. Dit onderwerp komt aan bod in onze wervings- en selectieprocedures.