Header

Coördinator Giro555-Bureau


De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (Giro555) is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat gezamenlijk steun en fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers van uitzonderlijke humanitaire rampen. Oxfam Novib is een van de aangesloten hulporganisaties en host van het Giro555-bureau.
De kerntaken van het Giro555-bureau zijn
 • Het Giro555-Bureau ondersteunt de deelnemers, de actievoorzitter en het bestuur. Het bureau draagt zorg voor de uitvoering van bestuursbesluiten;
 • Persvoorlichting en publiekscommunicatie over Giro555 en over lopende gezamenlijke acties, zowel online als offline;
 • Inrichting en onderhoud van de website en online donatiemogelijkheden;
 • Rapportages en verantwoordingen van Giro555;
 • Monitoring en advies over kwaliteitsbeleid van Giro555. Het bewaken van de reglementen en statuten en procedures rond (her)accreditatie van (nieuwe) leden;
 • Voorbereiding van bestuursvergaderingen en de verslaglegging en de opvolging daarvan;
 • Financieel beheer, zowel beheer van bankrekeningen, opstellen van de jaarrekening, de begroting en de financiele rapportages.
Doel van de functie
Het onderhouden van het contact met het bestuur en het managen van de werkzaamheden van de 5 parttime medewerkers van het Giro555-bureau en het budget.
Verantwoordelijkheden
De Coordinator is de verbindingsschakel tussen het bestuur, het Giro555-bureau en de leden. Zij zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van algemeen bestuur en dagelijks bestuur en signaleert naar het bestuur waar nodig. Zij schat risico's in, deelt deze met het bestuur en zorgt voor tijdige acties hierop. Zij zorgt ook voor de follow up van bestuursvergaderingen voor zover deze bij het bureau ligt.
De coordinator heeft daarbij de volgende kernverantwoordelijkheden:
 • Lijnmanagement van de medewerkers van het Giro555 Bureau;
 • Zorg dragen voor tijdige en kwalitatieve ondersteuning van en verantwoording naar het bestuur;
 • Financiele / budget verantwoording.
Kerntaken
De coordinator:
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur door het bureau;
 • Geeft leiding aan het bureau;
 • Is eerste aanspreekpunt voor de voorzitter en overige leden van het bestuur;
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding en agendastelling van de vergaderingen (in afstemming met en goedkeuring van de voorzitter), en de aanlevering van de begroting en het jaarplan;
 • Is verantwoordelijk voor het bewaken van de begroting en de financiele/ budget verantwoording (in nauwe samenwerking met de financieel medewerker en de penningmeester). Zij fiatteert betalingen binnen het door het bestuur vastgestelde mandaat/authorisatiebeleid;
 • Interne en externe representatie van het Giro555 bureau (in afstemming met de voorzitter). Zij is aanspreekpunt voor SHO leden, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Algemene Rekenkamer en overige belangrijke externe stakeholders;
 • Sluit namens Giro555 contracten met leveranciers en opdrachtnemers.
Vereisten voor deze functie
Als coordinator:
 • Hebt u minimaal een HBO/WO (bachelor of master) opleiding in een voor de functie relevant werkgebied;
 • Hebt u minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke coordinerende functie in een internationale organisatie;
 • Kunt u rapporten en memo's voor bestuur en team schrijven;
 • Kunt u complexe onderwerpen snel en op een heldere en eenvoudige manier aan het teams en aan interne en externe belanghebbenden beschrijven;
 • Bent u communicatief sterk en hebt overtuigingskracht;
 • Werkt u resultaat- en klantgericht;
 • Hebt u ervaring met het managen van budgetten;
 • Hebt u ruime ervaring met het aansturen van een divers team;
 • Hebt u bestuurssensitiviteit en bent u gezaghebbend en verbindend tegelijk;
 • Beschikt u over een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel geschreven als gesproken;
 • Zijn u uren flexibel, tijdelijk opschaalbaar en bent u onmiddellijk inzetbaar als de situatie daarom vraagt in tijden van SHO acties.
Wat wij bieden
Oxfam Novib biedt u een marktconforme, eerlijke en uitgebreide beloning in salaris en andere arbeidsvoorwaarden die wij kunnen rechtvaardigen aan onze donateurs. Wij bieden een salaris van minimaal EU 2.942,00 en maximaal EU 4.528,00 bruto per maand op basis van een 36 urige werkweek.
Meer informatie en sollicitatieprocedure
Stuur jouw brief met motivatie en CV uiterlijk 2 maart 2016 onder vermelding van vacaturenummer 5-8683 aan jobs@oxfamnovib.nl ter attentie van Koen Hubben, HR Business Partner. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ton Meijers, Manager program support en impact unit, ton.meijers@oxfamnovib.nl
Belangstellenden voor deze overeenkomst moeten de Nederlands nationaliteit hebben of een lid van de Europese Unie zijn, dan wel een geldige werkvergunning voor de Europese Unie hebben.