Header

sociaal-juridisch begeleider/leidinggevende collega


Stichting Vluchtelingen in de Knel zoekt op korte termijn een ervaren en enthousiaste
Sociaal-juridisch begeleider/leidinggevende collega
Vluchtelingen in de Knel zet zich in vanuit medemenselijkheid voor de basisrechten en belangen van (afgewezen) vluchtelingen die zijn uitgesloten van overheidsvoorzieningen. We bieden opvang, sociaal-juridische begeleiding en bemiddeling bij medische zorg. Daarnaast zetten we ons in om de bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten.
We werken als team samen met circa 70 vrijwilligers en een groot aantal instanties en particulieren binnen en buiten Eindhoven. Ter aanvulling van ons Collegiaal Leidinggevend Team (CLT) zoeken wij een ervaren en enthousiast derde teamlid.
Functie
Als lid van het collegiaal leidinggevend team heb je een combinatie van functies (50% / 50%).
Je draagt als CLT lid de gedeelde verantwoordelijkheid voor de leiding aan medewerkers en vrijwilligers en geeft samen met de andere CLT leden vorm en uitvoering aan het beleid van de stichting. Ieder CLT lid heeft een eigen aandachtsgebied en algemene taken op gebied van leiding en organisatie.
Je biedt als kernteamlid intensieve sociaal-juridische begeleiding aan individuele clienten zodat zij kunnen werken aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland of het land van herkomst. Dat betekent dat je op creatieve en strategische wijze de belangen van je client behartigt, juridische ontwikkelingen bijhoudt en contacten met advocaten, artsen en IND initieert en onderhoudt. Samen met de andere Kernteamleden beslis je over opvangaanvragen en de individuele begeleidingstrajecten en stuur je vrijwilligers aan bij de clientbegeleiding. Je bent daarnaast minimaal een dagdeel aanspreekpunt voor vrijwilligers en zal op termijn een team vrijwilligers aansturen.
Wat vragen wij?
  • Je hebt enige jaren relevante werkervaring
  • Je beschikt over een hbo- of wo-opleiding op het gebied van recht (specialisatie vreemdelingenrecht) of op het gebied van maatschappelijke/sociale dienstverlening
  • Je bent betrokken bij onze doelgroep en de ideele doelstelling van de Stichting
  • Je hebt ervaring in de sociaal-juridische begeleiding van vluchtelingen.
  • Je beschikt over coachende en leidinggevende vaardigheden.
  • Je hebt een flexibele instelling, je bent stressbestendig en je bent bekend met een hectische werkomgeving.
  • Ervaring met werken in een vrijwilligersorganisatie is een pre.
Aanstelling, salariering en informatie
Betreft een aanstelling voor 32 uur. De functie is ingeschaald in schaal 9, conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De aanstelling vindt plaats voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Een assessment of een verzoek referenties te overleggen kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Informatie vind je op de website www.vluchtelingenindeknel.nl. Als je nadere informatie wenst kun je contact opnemen met Maaike Graaff (lid CLT) 040-2569517 ofinfo@vluchtelingenindeknel.nl
Sollicitaties met motivatie graag per e-mail voor 7 maart 2016 aan de voorzitter van het bestuur, de heer Ike Bomer nbomer@hetnet.nl.