Header

Bangladesh zoekt Bedrijfsadviseur

Bangladesh zoekt bedrijfsadviseurs 

VSO is een programma gestart met als doel bedrijven op alle niveaus te ondersteunen, van start-ups tot bedrijven die "investment ready" zijn.
Het delen van zakelijke kennis is essentieel, zodat startende ondernemers de juiste vaardigheden ontwikkelen om een succesvol bedrijf te runnen. Zij kunnen hiermee in hun eigen onderhoud voorzien en dit zelfs doorgeven aan hun gemeenschap en de volgende generatie.
Binnen dit programma concentreert men zich op de meest kwetsbare groepen in Bangladesh, namelijk jongeren en vrouwen.
Het is voor deze bedrijven belangrijk dat zij betere toegang krijgen tot kapitaal, kennis, vernieuwing en de wereldmarkt. Dit bereikt VSO door kennisoverdracht en voor dit programma zijn wij m.i.v. oktober op zoek naar de volgende vakdeskundigen:
  • Financieel adviseur
  • Compliance Adviseur
  • Business Mentor "young entrepreneurs"
Heb je interesse en wil je meer weten over het programma en de bovenstaande functies? Kijk dan op www.vso.nl/topbanen voor alle openstaande functies binnen dit programma in Bangladesh, maar ook onze overige landen.
Wie zijn wij? 
VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die werkt aan een wereld zonder armoede. Daarvoor brengen we mensen samen om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. In het bijzonder op de thema's onderwijs, gezondheidszorg, bestaanszekerheid en participatie & bestuur. 

Tijdens de uitzending krijg je een salaris wat gelijkstaat aan een lokaal salaris. Hiernaast vergoed VSO jouw onkosten zoals o.a. reis en verblijf. Ga voor meer informatie naar onze website www.vso.nl of neem contact op 030- 232 06 00

Jouw kennis is hard nodig!