Header

Programmaleider Vluchtelingen


PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. We werken samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beeindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.
Onze betrokkenheid en bevlogenheid maakt van PAX een inspirerende werkplek voor innovatieve, bekwame professionals die samen willen werken aan het realiseren van gedeelde idealen. In een groeiende organisatie werken we met zo'n 120 medewerkers in multidisciplinaire en zelforganiserende teams in binnen- en buitenland. Zie voor meer info onze website www.paxvoorvrede.nl.
Ter versterking van onze organisatie zoeken we een professionele en enthousiaste collega
Programmaleider Vluchtelingen (0,8 fte)
PAX is sinds een half jaar actief in het vluchtelingendebat in Nederland, met name door het project 'Het verhaal van de vluchteling', waarbij vluchtelingen hun verhaal vertellen op scholen en bij andere groepen. PAX realiseert zich dat zowel de oorzaken waarvoor mensen vluchten als de spanningen die dit oproept niet binnen enkele jaren zullen verdwijnen. Omdat dit ook een vredesissue is, heeft PAX de ambitie om een programma 'Vluchtelingen' te ontwikkelen.
Voor dit nieuw te ontwikkelen programma zoekt PAX een Programmaleider Vluchtelingen. De bestaande projecten, met name die in Nederland, vormen de basis. Deze worden gecoordineerd door een projectleider bij de afdeling Communicatie. Hiernaast zoeken we een Programmaleider die de 'politieke en publieke kop' op dit programma verder uitwerkt, die vanuit onze morele waarden en vanuit een Europees perspectief de strategische lijnen uitzet, een regiefunctie heeft voor bestaande projecten t.a.v. vluchtelingen bij PAX en synergie tussen de diverse projecten realiseert. Deze persoon kijkt waar de kansen liggen voor PAX, ontwikkelt nieuwe projecten en initieert samenwerkingsverbanden. Ook is de Programmaleider spreekbuis voor PAX op dit thema en ontwikkelt hij / zij de politieke strategie ten aanzien van vluchtelingen vanuit PAX en draagt deze uit.
De niche van PAX is het morele kader: ieder mens heeft recht op een veilig bestaan. PAX wil dit perspectief aanjagen en legt hierbij nadruk op:
 • Het werk in de conflictgebieden waar PAX al werkzaam is en waarvandaan mensen vluchten (Midden-Oosten/Afrika) en het onderzoeken hoe deze link is te 'operationaliseren'. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de keten in beeld te brengen, het doen van onderzoek naar de leefomstandigheden van IDP's/vluchtelingen, het pleiten voor betere opvang in de regio of mensen van 'daar' 'hier' een gezicht geven.
 • Europa: (met andere organisaties) draagvlak voor opvang vluchtelingen blijven bevorderen. Bijvoorbeeld door het pleiten voor opname van meer vluchtelingen binnen de EU, het pleiten voor beter EU beleid en het leveren van een grotere financiele bijdrage voor opvang in de regio.
 • Nederland: draagvlak voor opvang en begrip voor vluchtelingen vergroten en morele perspectief benadrukken in politieke en publieke discussie.
De taken
 • Het ontwikkelen en uitdragen van een politieke strategie voor PAX. PAX streeft nadrukkelijk naar politieke positionering in politiek en maatschappelijk debat.
 • De programma's van PAX in Nederland 'inhoudelijk voeden' en, in nauwe samenwerking met de projectleider bij de afdeling communicatie, zoeken naar versterking van deze projecten
 • Het zijn van een aanspreekpunt, zowel intern als extern
 • Het opbouwen en onderhouden van het (internationaal) netwerk
 • Fondsenwerving voor de projecten
 • Het beheren van de projecten (in samenwerking met de afdeling Financien)
Strategieontwikkeling, onderzoek, advocacy en de externe (inhoudelijke) woordvoering zijn sleutelbegrippen bij deze functie. Dit is een positie voor een periode van 2 of 3 jaar.
Profiel
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het vluchtelingenvraagstuk
 • Beschikken over een uitgebreid netwerk in deze setting
 • Ervaring met strategieontwikkeling
 • Een verbinder met een krachtige visie
 • Ervaring met politieke en publieke advocacy, incl. media ervaring
 • Bij voorkeur een achtergrond in de politieke wetenschappen en/of een juridische achtergrond
Wat wij bieden
We willen graag zo snel mogelijk met onze nieuwe collega aan de slag. We beginnen met een 28,8 uur contract (0,8 fte), in eerste instantie voor 11 maanden. We volgen de arbeidsvoorwaarden PKN en bieden een salaris in schaal 10. Dit is minimaal EU 2.423,- en maximaal EU 3.897,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. We hebben tevens een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
Procedure en informatie
Voor vragen over onze huidige projecten kunt u contact opnemen met Cerian van Gestel (communicatie adviseur) via +31 (0)30 23 20 598. Voor vragen die betrekking hebben op strategie en projectleiderschap kunt u terecht bij Miriam Struyk (strategisch adviseur) via + 31 (0)30 23 20 527.
Uw sollicitatie t.a.v. Marianne Geurts (P&O) ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 31 mei 2016 uitsluitend via het sollicitatieformulier op de vacaturepagina van onze website.
De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden tussen 6 en 10 juni.
PAX staat voor gelijke kansen en participatie voor iedereen met kwaliteiten, passie en lef. Wij nodigen kandidaten van alle achtergronden, ook met bijzondere gaven ofwel beperkte mogelijkheden, uit om te solliciteren naar deze functie.